Anne Thomassen

Bergtatt

Exhibition at Blås & knåda in Stockholm Sweden 8. - 26. October 2022

Bergtatt / Spellbound

The Norwegian term bergtatt (direct translation ‘taken by the mountain’) is an idea from folklore about beings who live underground, in mountains, who abduct people and carry them off to the underworld. Cast under a spell, the people think their true home is underground. Ideas about the underworld are complex and change over time. In the past, there was worldwide belief in an afterlife in an underworld. The living worshipped, honoured, cared for, and sacrificed to ancestors to keep on good terms with them and thereby ensure good living conditions.

‘I’ve always lived close to nature, not only in my youth in Northern Norway, but also now, as I live next to the Østmarka forest in Oslo. Forests, mountains and the ocean are landscapes I love being in and influenced by in everything I do. In a way, I myself am bergtatt/spellbound; I want to honour my true home – the earth.

Nevertheless, the way we humans use nature is often destructive. In recent years we’ve seen the clear result of what we’ve done to our environment. The traces we leave behind are too powerful. The ecosystem is about to change. The places where our roots are, our belonging, home, where we can put down new roots. I want to preserve these places for my children. We must listen to the warnings and make changes”

The works are made in various ceramic materials and techniques. The glaze is a central element in many of the works.

The exhibition is supported by Norwegian Crafts

NO:

Bergtatt

Å bli bergtatt er en forestilling fra folketroen om at de underjordiske kunne ta mennesker med seg inn i berget. De var da bergtatt eller innkrevd. Forestillingene om de underjordiske er sammensatt, og endrer seg i tid og rom. Opprinnelig dreier det seg om en urgammel og globalt utbredt forestilling om at menneskene hadde et videre liv under jorden etter døden. De døde holdt man seg inne med ved å ofre til dem for å sikre seg gode levekår.

"Jeg har alltid bodd nært natur ikke bare i min ungdom i Nord-Norge, men også nå, da jeg bor ved Østmarka-skogen i Oslo.  Skogen, fjellet og havet er landskap jeg elsker å være i og blir påvirket av i alt jeg gjør. Selv er jeg på en måte bergtatt/trollbundet; Jeg ønsker å hedre mitt hjem - jorden.

Likevel er måten vi forbruker naturen på er ødeleggende og de siste årene så ser vi helt tydelige resultat av hva vi mennesker har gjort med våre omgivelser. Sporene vi setter er for kraftige. Økosystemet er i ferd med å endres. Jeg ser forandringer komme og ønsker å bevare noe for mine barn. Hvor vi har våre røtter, tilhørighet, hjem, der vi kan skape nye røtter. Jeg vil gjerne hylle det jeg elsker: skogen, havet, fjellet. Vi må lytte til advarslene og gjøre endringer"

Arbeidene er utført i ulike keramiske materialer og teknikker. Glasuren er et bærende element i mange av verkene.

Utstillingen er støttet av Norwegian Crafts