Anne Thomassen

Oslo Bergen 2003

"Oslo Bergen 2003" is an exhibition in collaboration with the art media agency Mesén, Oslo S, and 11 artists from Bergen

In collaboration with "Room for Art" at Oslo Central Station, Temp showed works by young artists connected to Bergen and the Westland environment.

Bergen - Oslo was the starting point for an expansion of NSB's art venture through the desire to use Oslo S as a display arena for art projects from other parts of Norway as well.

The exhibition consisted of artists working with different expressions, but the common denominator for the works was the location-related challenges

 that arise when working in a public urban space.

artists:

Laila Kongevold, sound installation

Annette Kierulf, installation

Stefan Christiansen, sculpture/installation

Bjørg Taranger, video

Change Aalrust, video

Arne Magnar Rygg, installation

Sabine Popp, performance

Grand Royal Art, photo installation

The various viewing arenas:

- The facade of Oslo S's main entrance

-Trafikantens Tårn on lower Jernbanetorg

- The platform, track 12

-Revolving door at the Flytog terminal, towards the sea

The exhibition was supported by the Norwegian Culture Council and Oslo Municipality.

https://www.mesen.no/

 

NO

Oslo Bergen 2003 er en utstilling i samarbeid med kunstformidligsbyrået Mesén, Oslo S, og 11 kunstnere fra Bergen

Temp viste i samarbeid med Rom for kunst på Oslo Sentralstasjon unge kunstnere med tilknytning til Bergen og vestlandsmiljøet.

Bergen - Oslo var startskuddet for en utvidelse av NSB sin kunstsatsning gjennom ønsket om å benytte Oslo S som visningsarena for kunstprosjekter fra også andre landsdeler i Norge.

Utstillingen besto av kunstnere som arbeider med ulike uttrykk, men fellesnevner for verkene var den stedsrelaterte utfordringer som oppstår ved å jobbe i et offentlig byrom.

kunstnere:
Laila Kongevold, lydinstallasjon
Annette Kierulf, installasjon
Stefan Christiansen, skulptur/installasjon
Bjørg Taranger, video
Endre Aalrust, video
Arne Magnar Rygg, installasjon
Sabine Popp, performance
Grand Royal Art, fotoinstallasjon

De ulike visningsarenaene:
-Fasaden til Oslo S sin hovedinngang
-Trafikantens Tårn på nedre Jernbanetorg
-Perrongen, spor 12
-Svingdør på Flytogterminalen, mot sjøsiden

Utstillingen ble støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.

https://www.mesen.no/